Våra produkter

Poolsolfångare

Gratis värme med solfångare till din pool

Vanligtvis värms pooler upp med elpatron eller olja vilket långt ifrån är gratis. Med stigande energipriser blir solfångare för pooluppvärmning ett bättre alternativ. Om du investerar i en solfångare till din pool blir uppvärmningskostnaden nästan noll kronor. Du får även ökad komfort genom högre vattentemperaturer och en förlängd badsäsong. Med en solfångare för poolvärme och varmvatten kan du räkna med en säsongsförlängning med minst en månad och en temperaturökning om 3-4 grader en solig sommardag. Använd poolöverdrag eller solfolie regelbundet så ökar temperaturen ytterligare och du behåller en hög temperatur till din pool ännu längre.

Högeffektiva poolsolfångare

Våra poolsolfångare är glasade och speciellt lämpade för varmvattenproduktion och extremt effektiva för att värma upp pooler. Det är idealiskt att använda soluppvärmning till pooler som ska värmas till ”bara” 23-30 grader. Effektutbytet per investerad krona blir mycket större än vid installationer för husuppvärmning.

Rotavdrag

Vid installation av glasade solfångare för uppvärmning av varmvatten och poolvärme ges rotavdrag till din installation.

Kort återbetalningstid för solfångare till pool

Med solfångare för pool är tekniken okomplicerad, kostnaderna låga och energibesparingen betydande. Detta innebär att återbetalningstiden blir så kort som 3-5 år jämfört med att du värmer poolen med elpatron. Då livslängden är avsevärt mycket längre på anläggningen blir utväxlingen på investeringen fantastisk.