Våra produkter

Plana solfångare

Kraftfulla och praktiska solfångare för de med stora krav och behov.

Våra solfångare/solpaneler indelas i Aquasol Big AR, Aquasol Long AR och Aquasol New AR.

Aquasol Big AR (antireflexbehandlad) är en kraftfull och praktisk solfångare för de med stora krav och behov.

Aquasol Big AR indelas i moduler vars storlek bestäms av ett antal glasrutor på 2 kvadratmeter. En solfångarlåda anpassas storleksmässigt efter kundens behov. Big byggs ihop till en stor enhetlig solfångare från 4-17 kvm solarea. Denna modell har flera fördelar mot det tidigare systemet med flera solfångare utplacerade för att få en önskad solarea.

Med Aquasol Big AR slipper man kantförluster och tätningsproblem mellan solfångarmodulerna då allt är inbyggt in en låda. Big kan placeras på det håll som passar användaren och den plats där solfångaren ska placeras bäst.

Big 4,0 - 8,6 - 13,0 går även att få som byggsats.

Siffror från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts tester. I tabellen nedan ser du de viktigaste jämförelsetalen för en solfångare/solpanel. Normalt räknar man med en årsmedeltemperatur på solfångaren på 50°C. Tabellen redovisar både årsutbyte i kilowatttimmar per kvadratmeter respektive hela solfångaren.

Solfångare 

 

 

Modell Format (mm) Byggarea (m2) Ref. area Vikt (kg) Årsutbyte/m2 Årsutbyte(kWh)/solfångare
Big 4 2320x1910 4.43 4.2 110 415 1743
Big 6 2320x2860 6.64 6.3 168 415 2615
Big 8 2320x3810 8.84 8.4 227 474 3982
Big 10 2320x4760 11.04 10.5 285 474 4977
Big 13 2320x5710 13.25 12.6 344 474 5972
Big 17 2320x7610 17.66 16.8 450 474 7963


Aquasol Long AR (antireflexbehandlad). Long är en solfångare med låg profil.

Solfångaren är en anpassning för fristående montering på platta tak och markmontage. Kan även monteras på "normala" tak. Longs långsmala framtoning beror på att solfångaren ska ha så litet vindmotstånd som möjligt och att synas så lite som möjligt.

Siffror från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts tester. I tabellen nedan ser du de viktigaste jämförelsetalen för en solfångare. Normalt räknar man med en årsmedeltemperatur på solfångaren på 50°C. Tabellen redovisar både årsutbyte i kilowattimmar per kvadratmeter respektive hela solfångaren.

Modell Format (mm) Byggarea (m2) Ref. area Vikt (kg) Årsutbyte/m2 Årsutbyte(kWh)/solfångare
Long 2 960x2320 2.23 2.1 55 415 872
Long 4 960x4630 4.44 4.2 110 415 1743