Om Aquasol

"Ger mer än beräknat!" 

Redan i december -02 hade anläggningen levererat 100000kWh, sedan den togs i drift i mitten av juni -02.

Anläggningen består av cirka 1200 kvadrat Solfångare från Aquasol modell Big S med riktning åt öster, väster och söder med en uppskattad årsproduktion på 185000 kWh värme.

Anläggningen levererar solvärme till Malmös fjärrvärmenät Anläggningen levererar solvärme till Malmös fjärrvärmenät

Unikt är att värmeproduktionen från de fem olika solfångar grupperna styrs av endast en undercentral, och förutom att vara en miljövänlig värmekälla utgör solfångarna både ett klimatskydd, isolering och en mycket stilig fasad.

Anläggningen levererar solvärme till Malmös fjärrvärmenät Anläggningen levererar solvärme till Malmös fjärrvärmenät

Anläggningen levererar solvärme till Malmös fjärrvärmenät. Det gör att fjärrvärmeproduktionen blir än mindre miljöpåverkande i Malmö.

För Kockum Fritid har den arkitektritade solvärmeanläggningen inneburit en arkitektonisk förnyelse.