Kontakt

Litteraturlänkar

Image

Image Image

Solvärmeboken

En konsumentbok för den nyfikne villaägaren.

• Systemförslag
• Ekonomi - Lönsamhet
• Planera din installation
• Bygg din egen solfångare
• Komponenter i systemet
• Drift och underhåll

Image
Image

Image Image

Solenergi - Praktiska tillämpningar i bebyggelse.

En bok för fackfolk som söker övergripande information kringsolvärme och solel.

• Solfakta - instrålning mm.
• Solvärmeanläggningens olika delar
• Solvärme för flerbostadshus
• Solvärme för småhus
• Solvärme för utomhusbassäng
• Solel
• Ekonomi
• Upphandling

Image
Image

Image Image

Värmeboken

För villaägaren som söker det billigaste uppvärmnings-alternativet med minsta möjliga miljöbelastning.


• Halvera värmekostnaden
• Energispartips
• Värmesystemets uppbyggnad
• Pellets
• Värmepump
• Fjärrvärme
• Solvärme
• Flexibla system
• Lönsamhetskalkyler
• När man bygger nytt

Image
Image

Image Image

Solar installations

The book offers different participants in the building and building services sectors an opportunity to understand and use solar heating.

• Multi-Family dwellings
• Single-Family dwellings
• Outdoor pools
• Large scale solar heating   technology
• Passive solar heating
• Solar air heating
• Solar radiation
• Economy and profitability
• Procurement

Anpassa ditt solvärmesystem

Om du snabbt vill ha en uppfattning om vad som skulle kunna vara en klok lösning för just ditt boende - kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Till återförsäljare »