Kontakt

Länkar

 

Information mm
Svensk Kvalitetssanering AB
Sanerar och inventerar PCB, asbest, kemikalier, träck mm överallt närsomhelst, utför brandtätning, marksanering, nyfogning. Certifierade för miljöinventeringar i fastigheter och fartyg. Alltid med kvalitet och miljö i fokus.
www.kvalitetssanering.se
Swepax
När det gäller all typ av om- till- och nybyggnationer samt reparationer, allt från projektering till färdigställande. Specialister på underhåll av skyddsrum, certifierade att utföra besiktningar.
www.swepax.se
Svensk Solenergi - Branschförening www.svensksolenergi.se
Kampanj 100 % förnybar energi www.hundraprocent.info
Nordens ledande tillverkare av biosystem www.ariterm.se
Plåtslageri www.arnesplatslageri.se
Boverket - Bidrag och blanketter www.boverket.se
Energimyndigheten - FoU, info, utredningar, broschyrer, mm www.energimyndigheten.se
Lista med godkända och P-märkta solfångare - SP SP
Pelletsintressenters Samorganisation - PellSam www.pellsam.se
VVS-installatörerna www.vvsi.se
Energirådgivarna www.energiradgivarna.com
Konsumentverket www.konsumentverket.se
Råd&Rön www.radron.se
Fjärrvärmecentraler - Kopplingsprinciper www.svenskfjarrvarme.se

 

Utbildningar

European Solar Engineering School - ESES -
Högskolan Borlänge
www.eses.org
Energiingenjör - Förnybar energi - 120p - Högskolan
Halmstad
www.hh.se
Solenergitekniker med biobränslekompetens – KY-
utbildning i Härnösand
www.hetautbildningar.se
Solenergikurser mm Lunds tekniska högskola www.ebd.lth.se/utbildning/
Solenergikurser mm Energigymnasiet i Gällivare www.energigymnasiet.com/

 

Internationellt

ESTIF - European Solar Thermal Industry Federation
(företag och branschorganisationer, konferenser,
publikationer, mm)
www.estif.org
EPIA - European Photovoltaic Industry Association
(företag, konferenser, publikationer, mm)
www.epia.org
ISES - International Solar Energy Society (sektioner
över hela världen, konferenser, publikationer,
informations­data­bas WIRE, mm)
www.ises.org
IEA Solar, Heating & Cooling Programme
(Koordinerade forskningsprojekt, publikationer,
nyhetsbrev, mm)
www.iea-shc.org
IEA Photovoltaic Power Systems Programme
(Koordinerade forskningsprojekt, publikationer,
nyhetsbrev, mm)
www.iea-pvps.org
IEA Solar Power and Chemical Energy Storage
Systems (Koordinerade forskningsprojekt,
publikationer, nyhetsbrev, mm)
www.solarpaces.org