Leif Lundell 

Ingelsvägen 35
642 20 Yttermark

Tel: 00358-622 562 29
Tel: 0400-26 85 92